پيتر | بلاگ

پيتر

تعرفه تبلیغات در سایت

اسم سگ همكارمان پيتر است و اين پيتر  انقدر عزيز است كه امروز كه وقت آمپولش بوده است، صاحبش يك كار مهم را ول كرده است و  رفته است دنبال آمپول زدن پيتر. وقتى اين خبر به رييس رسيد تقريبا ديوانه شد و اعلام كرد خودش يعنى رئيس دو ماه است آمپول هايش روى زمين مانده است و وقت نكرده است برود تزريقشان كند و آنوقت اين پدر سگ كارش را تعطيل كرده است و رفته است دنبال آمپول زدن يك سگ.بعد هم به پدر پيتر زنگ زدند و شروع كردند به تهديد و ارعاب و اينكه سريعا جهت ارائه توضيحات تشريف بياورد پيش رييس.بعد از اين تلفن من به رييس گفتم:

- يه وقت پيتر رو هم با خودش نياره؟

- غلط كرده.

- اگر خودش بياد، به احتمال زياد پيتر رو هم مياره.مگر اينكه خودش هم نياد.

- بدبختى ما رو ببين.بهتره زنگ بزنيم خودش هم نياد.

🌴 همكاران تلفنخانه زنگ زدند و ماجرا را حل و فصل كردند.گويا گفته بودند بجاى تشريف فرمايى جهت ارائه توضيحات برگردد خانه و مراقب پيتر باشد.مبادا طفلك تب كند.


برچسب‌ها: پوشكين دارد پژمرده مى شود نمى دانم چكار كنم...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 9 شهريور 1396 ساعت: 18:15