در مسير خل شدگى

ساخت وبلاگ

سارا خيلى محتاط و دست به عصا مراتب نگرانى خودش را در مورد خانم همكارى ابراز مى داشت كه به علت نداشتن ارتباط هاى اجتماعى پاك خل شده است و هيچ اميدى به برگشت عقل به كله اش وجود ندارد.سارا عصا در دست ادامه داد؛اصلا، چطور مى شود انتظار داشت كه يك آدم كه تنها زندگى مى كند و هيچ اشتياقى براى گردش با آدمهاى ديگر نشان نمى دهد و حتى به دوستانش زنگ  هم نمى زند و خاك بر سر، در اين سال 2018، گوشى درست و حسابى ندارد و گوشى اش ،گوشى مسخره اى است كه حتى هوشمند نيست!افك كن!چطور مى شود انتظار داشت كه عقل حتى به ميزان يك مثقال در كله اينچنن آدمى باقى مانده باشد؟البته،خانم خل شده خيلى اهل مطالعه است و كتاب و حتى روزنامه مى خواند.اما، كتاب كه كافى نيست.واقعا گاهى كتاب خودش باعت و بانى خل شدگى مى شود.آدم بايد با دوستانش  به گردش برود، بگويد و بخندد و گاهى لودگى دربياورد.ببين لازم است كه آدم حرف بزند.اين خيلى مهم است.خود_ سازمان بهداشت جهانى امسال را سال حرف زدن معرفى كرده است.زيرا، حرف نزدن باعث آلزايمر نشود.

- الزايمر نه.افسردگى!

🌿 تابلو بود كه سارا- طفلك سارا- داشت تمام سعى اش را مى كرد كه غير مستقيم به من بفهماند كه در مسير خل شدگى سير مى كنم.

🌿 از خجالت سارا در آمدم و با مدد گرفتن از حافظ و شعار"مى بخور،منبر بسوزان، مردم آزاى نكن"مكالمه دو ساعته مان را پايان دادم.

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 22 اسفند 1396 ساعت: 15:15