تجهيزات

ساخت وبلاگ

سالهاست من از اين پنيرهايى استفاده مى كنم كه در جعبه هاى  فلزى بسته بندى مى شوند و مدتها با با باز كردن در جعبه مشكل داشتم كه خوشبختانه يك، دو سالى است اين مشكل هم حل شده و من  حالا،با يك حركت سريع در_ جعبه را باز مى كنم و با ديدن آن پنير خوشمزهء وعده يك صبحانهء مفصل  را به خودم مى دهم.امشب هم مثل هميشه گيرهء روى در_ جعبهء پنير را با يك حركت سريع كشيدم و مثل هميشه در_ جعبه باز شد.اما، اين بار نصفه و نيمه.دوباره گيره را كشيدم و دريك چشم بر هم زدن گيره از در_ جعبه باز شد و ورق هاى در دستم را برش داد.خيلى سريع اتفاق افتاد و من فقط توانستم دستم را زير آب بگيرم تا خونش بند بيايد كه نيامد.به سمت كابيت ها رفتم و چسب زخم پيدا كردم و كمى بهتر شد.ناخودآگاه به سمت يخچال رفتم و ديدم داخل يخچال باندهاى پانسمان هم دارم. الان دستم و زخمش و پنير و صبحانهء فردا يادم رفته است و فقط به اين موضوع فكر مى كنم؛ چرا اينقدر براى زخمى شدن آمادگى دارم؟

تجهيزات العروس,تجهيزات العيد,تجهيزات الخفاجي,تجهيزات البيبي,تجهيزات المولود الجديد,تجهيزات العروس قبل الزواج,تجهيزات الولادة,تجهيزات الخفاجي الطبية,تجهيزات النفاس للضيوف,تجهيزات الانعام لندن,...
نویسنده : بازدید : 25 تاريخ : سه شنبه 13 مهر 1395 ساعت: 16:27