ادب اجبارى | بلاگ

ادب اجبارى

تعرفه تبلیغات در سایت

داستان اين بود كه من بايد دوازده حلقه دى وى دى را با دقت نگاه مى كردم و مى فهميدم و تدريس مى كردم.آيا اينكار ساده ست؟خير.اما، من چند هفته وقت گذاشته ام و انجامش داده ام و در نهايت متوجه شده ام كه چند تا از دى وى دى ها تكرارى است و به همين دليل چند تا از مباحث ناقص است.امروز زنگ زده ام و خواهش كرده ام دى وى دى هاى ناقص را براى من بفرستند.پرسيدند:

- تاريخ دى وى دى ها؟

-ماه شش

- ماه شش؟!كل ايران انجام داده خانم.شما هنوز انجام ندادين؟

- كسى متوجه نواقص نشده بود؟

- خير

- پس احتمالا اصلا انجام ندادن و فقط نامه نوشتن كه انجام دادن.

- شما هم مى تونين اينكار رو بكنين وگرنه ممكنه توبيخ بشين!

- اشكالى نداره.

بايد مى گفتم"به درك".حيف كه من خيلى باادبم.

...
نویسنده : بازدید : 15 تاريخ : شنبه 6 آذر 1395 ساعت: 23:39