مصيبت

ساخت وبلاگ
چکیده : من گفتم: - آلمان و فرانسه تصميم گرفتن  يك كانال مالى  براى مراوده تجارى با ايران باز كنن.اميدوارم زو... با عنوان : مصيبت بخوانید :
من گفتم:

- آلمان و فرانسه تصميم گرفتن  يك كانال مالى  براى مراوده تجارى با ايران باز كنن.اميدوارم زودتر عملى بشه.

آقايان به من حمله كردند وبا لحن هاى بسيار تمسخر آميز جواب دادند:

- كدوم يكى بالاخره؟فرانسه يا آلمان؟

- هر دو

- نه خير.فقط حرفش رو مى زنن.بخاطر آمريكا جرات ندارن.

- يعنى چى جرات ندارن؟ بالاخره ما يك كشور هستيم در صحنه بين الملى.نمى تونن كه نابودمون كنن.بالاخره بايد اتفاقى بيفته.

بعد هم طورى كه به همگى شان بر خورد، از بحث خارج شدم و ديگر ادامه ندادم.اين چه مصيبت,ى است كه مردم يك كشور با دشمنان كشورشان همدل تر هستند تا خودشان و اعضاى خانواده هايشان و مردم مملكت شان؟

 

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 ساعت: 12:28