دلجويى

ساخت وبلاگ
چکیده : حدود سه ماه است موهايم را رنگ نزده ام به دلايل زير: 1.رنگ مو به هر حال به موهايم آسيب مى رساند.٪؜3O ... با عنوان : دلجويى بخوانید :
حدود سه ماه است موهايم را رنگ نزده ام به دلايل زير:

1.رنگ مو به هر حال به موهايم آسيب مى رساند.٪؜3O

2.دوست دارم به موهايم كمى استراحت داده باشم.٪؜20

3. وقت كافى براى گرفتن وقت  و رفتن به آرايشگاه را ندارم.٪؜20

4. تحت تاثير يك صفحه در اينستاگرام قرار گرفته ام كه پر است از عكس هاى زنانى با موهاى سفيد.٪؜20

5. رنگ مو گران است.٪؜10

امروز يك خانم سى و پنچ ساله كه چندين عمل زيبايى را داشته است، نظر من را در مورد عمل هاى زيبايى پرسيد و اينكه موافق هستم يا نه؟

جواب من:

البته كه موافق نيستم و اين نظر فقط براى خودم است و در مورد ديگران هيچ نظرى ندارم.

سوال بعدى اين بود كه چرا موافق نيستم؟

_ چون عمل هاى  زيبايى هم خيلى دردناك هستن و هم پر خطر

_ رنگ زدن مو هم دردناك و پر خطره؟

با حفظ خونسردى پرسيدم:

_ دليل شما براى انجام عمل هاى زيبايى چيه؟

_ زيباتر شدن

مى توانستم بگويم:

_ نشدين كه...

نگفتم و خانم اين لطف مرا با اين جمله دلجويانه جبران كرد:

_ البته شما خودتون زيبا هستين.عمل لازم ندارين.

🌼 خانم واقعا زيبا نشده بود.قيافه اش كاملا معمولى بود و فقط چروك نداشت كه تاثير مثبت چشمگيرى بر چهره اش نگذاشته بود.در عوض لباس هايش مندرس و سر و وضعش داغان بود.در بهترين حالت مى توانم بگويم يك خانم سى و پنج ساله بود كه  يك  خانم سى ساله به نظر مى رسيد اما، بى پول  و بيچاره شده بود.در حاليكه مى توانست يك خانم سى و پنچ ساله باشد كه سى و پنچ ساله نشان مى دهد.اما، بى پول و بيچاره نباشد.

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 13 دی 1397 ساعت: 10:42