آلرژى

ساخت وبلاگ
چکیده : يك عده هم -  كه تعدادشان كم نيست- وجود دارند كه آلرژى را به سوسول بازى ربط مى دهند و تازه از اين هم ... با عنوان : آلرژى بخوانید :

يك عده هم -  كه تعدادشان كم نيست- وجود دارند كه آلرژى را به سوسول بازى ربط مى دهند و تازه از اين هم بيشتر؛بعضى هايشان با شنيدن فقط اسم آلرژى آنچنان چشم و ابرويى مى رقصانند كه معنايش چيزى در مايه هاى "تو را چه به اين حرفها؟"و يا"اين چيزهابه گروه خونى شما نمى خورد" مى شودتعجب من از اين است كه اين عده با وجود اين تنفر شديد از اين كلمهء بدبخت چطور هيچ كمپينى عليه آن راه نينداخته اند تا سارا دوست من هم عضو آن بشود و عليه آن بجنگد و كمتر از دست من حرص بخورد.چون واقعا امروز وقتى به قرمزى روى دستم اشاره كرد و دليل آن برامدگى سنگ آسا را پرسيد و در جواب آن كلمهء بيچاره را شنيد، نزديك بود سكته كند.

- آخه نيش پشه چه ربطى به آلرژى داره؟

- شايد هم آلرژى نيست.ولى اين جاى نيش اون پشه اى كه يك ماه و نيم پيش تو حياط نيشم زد و ازش خون اومد و خودت هم بودى و كلى خنديدى!

- خوب واسه چى همينجورى  نگاش مى كنى؟سركه اى، آبليمويى چيزى بهش بزن!

ترسيدم اگر دوباره بگويم آلرژى دارم،سارا سكتهء كامل را بزند.

آلرژى فصلى,آلرژى تنفسى,آلرژي بهار,...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : شنبه 6 آذر 1395 ساعت: 23:39