تاثيرات تاسف بار | بلاگ

تاثيرات تاسف بار

تعرفه تبلیغات در سایت

يكى از خانم هاى همكارم به من زنگ زده بود و مى خواست كارى را برايش انجام بدهم كه براى انجامش بايد به رييس زنگ مى زد و نه به من.خواستم همين را به خانم همكارم يادآورى كنم و تا خواستم شروع كنم به حرف زدن،صداى پشت خط دست پيش را گرفت و گفت:

- مى دونم نبايد به شما زنگ مى زدم.من رو ببخشيد.باور كنيد تمام دنيا رو تاريكى مى بينم و شما رو روشنايى!

اولين چيزى كه به ذهنم رسيد اين بود:

- چقدررررر چاپلوس!

اولين جمله اى كه گفتم،اين شد:

- باشه.كارتون رو انجام مى دم.

دومين فكرى كه به ذهنم رسيد اين بود:

- آيا چاپلوسى در من تاثير گذاشت؟

دومين جمله اى كه گفتم،اين شد:

- به هر حال به رييس هم زنگ بزنيد.

🍓چند دقيقه اول از آن چاپلوسى خوشم آمد.متاسفانه و خيلى متاسفانه چاپلوسى تاثير دارد.

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت: 9:24